New course on from 21 august  2024 Level A1

We offer free Norwegian classes. Every Wednesday from 6:00pm, volunteers in the Methodist Church are ready to help you learn and develop the Norwegian language. We offer classes on A1 and A2 level. Everyone is welcome. We also have a discussion group with topics in social studies and everyday life for high school students.

During the break we serve supper. 
 

Nytt kurs på fra 21 august  2024 i Nivå A1

Menigheten tilbyr gratis norskkurs både i høst og vårsemester. Det er frivillige som underviser og er medhjelpere. De som går på kurset, er fra mange forskjellige land, religion og har ulik yrkesmessig bakgrunn. Vi har klasseundervisning på A1 og A2 nivå. Vi har samtalegruppe med temaer  innenfor samfunnsfag og hverdagsliv for viderekommende. 

 

Har du lyst til å være frivillig, ta kontakt med oss.

Read more

Evangeliesenteret kontaktsenter

Normal åpningstid : Mandag og torsdag kl. 11:00 - 12:30

I ferietiden:

Det er ferie stengt fra torsdag 11 juli til mandag 29 juli. 

Første samling etter ferien er torsdag 1 august. 

Det serveres varm mat og det er utdeling av mat og klær. Her er mulighet til å få hjelp til å søke om behandling for rusproblemer.

Kontakt Merethe Aanestad
Telefon: 91642031 

 

Kameratklubben Fyrlykten

Mandager kl 19:00

Første samling etter ferien er Mandag 26 august kl.19.00
Møte i Wesleysalen Metodistkirken Stavanger.

Inngang fra Hetlandsgata (ved tinghuset) 

Telefon: 463 50 902

 

Christ's Shielding Faith Church

Shield and Shelter Charities.

Har gudstjeneste søndager kl. 14:00 i Wesleysalen

Konakt Bishop Victor Adeyem

 

Motta informasjon fra kirken

Motta informasjon fra kirken

Her kan du melde deg på for å motta ukeshilsen eller menighetsblad på e-post.
Meld meg på