New course on from 23 August 2023 Level A1

We offer free Norwegian classes. Every Wednesday from 6:00pm, volunteers in the Methodist Church are ready to help you learn and develop the Norwegian language. We offer classes on A1 and A2 level. Everyone is welcome.

During the break we serve supper. 
 

Read more

Nytt kurs på fra 23 august 2023 i Nivå A1. 

Menigheten tilbyr gratis norskkurs både i høst og vårsemester. Det er frivillige som underviser og er medhjelpere. De som går på kurset, er fra mange forskjellige land, religion og har ulik yrkesmessig bakgrunn. Vi har klasseundervisning på A1 og A2 nivå. Vi har samtalegruppe med temaer  innenfor samfunnsfag og hverdagsliv for viderekommende. 

Har du lyst til å være frivillig, ta kontakt med oss.

Kontakt oss

Evangeliesenteret kontaktsenter

Mandag og torsdag kl. 11:00 - 12:30

Det serveres varm mat og det er utdeling av mat og klær. Her er mulighet til å få hjelp til å søke om behandling for rusproblemer.

Kontakt Merethe Aanestad
Telefon: 91642031 

 

Kameratklubben Fyrlykten

Mandager kl 19:00
Møte i Wesleysalen Metodistkirken Stavanger

Telefon: 40059767

Første møte til høsten er mandag 21 august. 

Christ's Shielding Faith Church

Shield and Shelter Charities.

Har gudstjeneste søndager kl. 14:00 i Wesleysalen

Konakt Bishop Victor Adeyem

 

Motta informasjon fra kirken

Motta informasjon fra kirken

Her kan du melde deg på for å motta ukeshilsen eller menighetsblad på e-post.
Meld meg på