Gudstjeneste

Gudstjeneste

Vi har gudstjeneste de fleste søndager kl.11 med etterfølgende kirkekaffe.  Stilen på våre gudstjenester er enkel liturgi og salmer /sanger fra ulike tidsepoker og stiler.

Den første søndagen i måneden er det sinnsro / kveldsgudstjeneste som begynner kl.19.30 med kirkekaffe fra kl. 18.45. En søndag i måneden er vi medarrangør av Taizebønn. Disse samlingene er i Metodistkirken Stavanger eller i St.Petri.

Her kan du lytte til taler 

Sinnsrogudstjenester

Sinnsrogudstjenester

Sinnsrogudstjeneste har lånt sitt navn fra sinnsrobønnen. «Gud, gi meg sinnsro til å godta de ting jeg ikke kan forandre, mot til å forandre de ting jeg kan og forstand til å se forskjellen.» Sinnsrogudstjenesten er et møtested for livsmot og håp, et sted der kirkefolk og mennesker som sliter med ulike former for avhengighet, møtes for å søke Gud sammen. Gudstjenesten har en enkel oppbygning, en lav terskel og holdes gjerne på kveldstid.

Bønnemøte

Bønnemøte

Hver tirsdag kl. 11.00-11.45 er det bønnesamling i kirkens bønnerom i underetasjen. Inngang Hetlandsgata, dør nærmest tinghuset. Bønnerommet er åpent fra kl. 10 om du ønsker å sitte i stillhet først. Bønnemøte ledes av Åse Thoresen.

Bibelsamtale

Bibelsamtale

På tirsdager er det Lunsj og bibel samtale. Det serveres kaffe/te og du kan ha medbrakt matpakke. Bibelsamtalen tar utgangspunkt i ulike tema eller søndagens tekst. Noen ganger hører vi på ulike opptakt av taler, og samtaler om det vi har hørt.

Sangkoret

Sangkoret

Sangkoret har i dag 14 medlemmer. Det er god plass til flere. Vi lærer mye av vår dyktige dirigent/pianist Ole Hodnefjell
Her er sangglede, gode kommentarer og sosialt samvær. Du er velkommen til å synge sammen med oss!
Vi øver tirsdager i Wesleysalen klokka 1900-2100. Vi synger på gudstjenesten minst en søndag i måneden.
Korets motto er "Synger for Gud"!

Dersom du har lyst til å være med i Sangkoret kan du kontakte korets leder Reidunn Sirevaag. E-post:reidunsirevaag@hotmail.com, Telefon: 971 93 425.

 

KYM

KYM

Bokstavene KYM står egentlig for Kvinners Yngre Misjon, men siden de fleste ikke er så unge lenger så står det for Kvinners Ypperste Møtested.
I dag er vi som regel mellom 15 og 20 kvinner som møtes torsdager i par ukene kl. 19.00. Møtene er løst organisert. Vi kommer
sammen med medbrakt strikketøy (eller uten) eller annet håndarbeid. Vi lager også ting som blir solgt på” menighets og
misjonsmarked” eller litt større håndarbeid som går til den årlige menighet/misjons utlodning. Fast program har vi ikke, men om noen har
lyst til å lese et stykke, holde en liten andakt eller annet innslag så er det hyggelig, men det er ingen tvang for noen å bidra. Vi synes det
er godt å møtes samtidig som det gjøres en liten innsats for misjon og vår egen menighet

Les mer
Søndagsskole

Søndagsskole

Noen søndager tilbyr vi søndagsskole for barn fra ca 0-12 år. Se kalender. Barna deltar på første delen av gudstjenesten, og går deretter til søndagsskolen sammen med lederen sin. 
Det er vanlige at de yngste barna blir fulgt av foreldre, besteforeldre eller eldre søsken. Etter en samlingsstund med barnesanger, bønn, klistrekort og bibelfortelling er det tid for en praktisk formingsaktivitet, spill eller lek. 

Aktivitetsdager

Aktivitetsdager

3 ganger i halvåret er det familiesamling på lørdager. En slik samling består av en formingsaktivitet, sang og lek, en bibelfortelling og et måltid. I høsthalvåret er en av samlingene juleverksted, og i vårhalvåret påskeverksted.

Misjonsprosjekt

Misjonsprosjekt

Menighetens nåværende misjonsprosjekt var utvidelse av Arnoldine Videregående skole i Zimbabwe med kr 50 000. Vi venter på et nytt prosjekt som vi kan støtte.

Les mer om misjon på Misjonsselskaps hjemmeside