Kvinners ypperlige møtested

Hva er KYM?

For å gå tilbake til slutten av 1970 hvor det var en del kvinner, mest yngre mødre som følte et behov for et ”pusterom” uten barn, hvor de kunne komme sammen og være aktive i menighetens arbeid, men fant ikke helt sin plass i det etablerte kvinneforeningslivet, som var Kirkeringen, Kvinneforeningen og MK misjonsforening. Disse ønsket å komme sammen i hjemmene, og ønsket også en annen ”stil” enn det de ”gamle” trivdes i. Da kom tanken om å starte KYM! Enkelt oversatt: Kvinnenes Yngre Misjon. Disse kom sammen og bestemte seg for en forening med fokus på misjon og fellesskap, som en ”underavdeling” av Metodistkirkens Kvinneforbund, hvor foreningen ble medlem.

Vertinnen holdt en enkelt bevertning og vi skulle den gang gi kr. 10 pr møte. For dette fikk hver et ”lodd” til kveldens trekning. Utlodningen var med fra starten, men de fleste ga nok mer enn minimumsbeløp. Det er gjennom årene blitt endret på en del, bl.a. ved at møtene ble flyttet fra hjemmene til kirken, hevet minstebeløp vi gir til kr 30,- (men det er fortsatt opp til den enkelte om en vil gi mer – dette utgjør hovedinntekten til arbeidet vårt) og endret vår tolkning av bokstavene KYM fra Kvinners Yngre Misjon til Kvinners Ytre Misjon (eller som vi selv liker å si: Kvinners Ypperste Møtested). I dag er vi som regel mellom 15 og 20 (nå mer voksne) som møtes torsdager i par ukene kl. 19.00. Selv i disse Corona-tider går det godt – vi holder mer avstand, men praten og hyggen har vi beholdt.

Program og ”innhold” er blitt til underveis. Vi har bidratt både til misjon og kirkens arbeid. Det ble laget bandasjer av laken og dynetrekk som ble sendt til Afrika, strikket til misjonsmessa og av de innsamlede pengene ble sendt til fadderbarn og til misjonsprosjekter. Det er i årenes løp også bidratt økonomisk til menigheten som innkjøp av stor ”takke”, nye kaffekanner, oppussing av kjøkken og installering av heis, tilskudd til høyttaleranlegget i kirkerommet, samt til nytt ”samtale rom”.

Møtene er løst organisert. Vi kommer sammen torsdag kvelden medbrakt strikketøy (eller uten) eller annet håndarbeid, vi lager også ting som blir solgt på ”menighets og misjonsmarked” eller litt større håndarbeid som går til den årlige menighet/misjons utlodning.

Fast program har vi ikke, men om noen har lyst til å lese et stykke, holde en liten andakt eller annet innslag så er det hyggelig, men det er ingen tvang for noen å bidra. Vi synes det er godt å møtes samtidig som det gjøres en liten innsats for misjon og vår egen menighet. Vi pleier å si KOM SOM DU ER, det er det viktigste.

Har du lyst å besøke oss er alle damer uansett alder, hjertelig velkomne. Kanskje vi ser nettopp deg?