Sommersamling

Sommersamling i sideskipet ved  Anne Marie Knaus Knutsen 

Musikk ved Terje Hadland