Sinnsrogudstjeneste. 

Kl.19.00 Merk tiden. Gudstjeneste.Nattverd .  Prest Torgeir Tveter. Sang og musikk ved Rannveig Skiri Mosbakk.